Aktualności

UWAGA .

Od dnia 1-07-2019 siedziba kancelarii znajduje się pod adresem:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Łukasz Stasik

Kancelaria Komornicza nr XIV

Ul. Kościuszki 41-47 87-100 Toruń

 

Komornik Sądowy Łukasz Stasik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Toruniu. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.

Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

W związku z informatyzacją postępowania egzekucyjnego kancelaria posiada dostęp do stosownych systemów:

  • EPU – (e-sąd) – obsługi elektronicznych wniosków: ID EPU: 2640
  • EKW – Centralna Baza Ksiąg Wieczystych,
  • CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i kierowców,
  • OGNIVO – system służący do ustalania rachunków bankowych,
  • PUE – systemu umożliwiającego elektroniczne przesyłanie wniosków do ZUS – EKS,
  • ePUAP 2 – system elektronicznej komunikacji z jednostkami administracji publicznej:
    • adres skrzynki ePUAP:  /KS_Lukasz_Stasik/ezbiegi
  • CEIDG – Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy.

Komornik w każdej sprawie egzekucyjnej podejmuje czynności terenowe osobiście.


Konto bankowe:
BGŻ BNP PARIBAS
85 1600 1462 1811 1477 7000 0001

W tytule przelewu proszę wskazać sygnaturę sprawy (KM, KMP, KMS) oraz informację o charakterze przelewu (zaliczka, wpłata dłużnika itp.).