Właściwość terytorialna

Obszarem właściwości terytorialnej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Łukasza Stasika jest obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Tornuiu. Obszar ten obejmuje:

Miasta:

  • Toruń
  • Chełmża

Gminy:

  • Chełmża
  • Zławieś Wielka
  • Wielka Nieszawka
  • Obrowo
  • Łysomice
  • Łubianka
  • Lubicz

Ponadto w oparciu o art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Komornikach Sądowych i Egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 z późn. zmian.) na pisemny wniosek Wierzyciela, komornik może prowadzić egzekucję na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.